Den psykiske behandling

I samtaleterapi og coaching arbejder man typisk med det bevidste sind, hvor klienten f.eks. får mentale redskaber til at tackle en udfordrende situation.

Som uddannet Hakomi-psykoterapeut og Body SDS behandler bruger jeg kroppen som indfaldsvinkel til at slippe stresstilstande, bearbejde uforløste følelser og finde ro. Udgangspunktet for mine behandlinger er at blive bevidst om de handlinger, der normalt foregår per refleks. Hvis en klient f.eks. bliver bevidst om, at hun spænder i maven, før hun bliver stresset, bliver hun i stand til at mærke problemet i opløbet og ændre situationen.

Dokumenteret effekt
Der bliver forsket meget i neuroplasticitet for tiden, og det er dokumenteret, at man kan ændre dele af den implicitte hukommelse med nogle af de teknikker, som jeg er uddannet i. Jeg benytter teknikkerne, når det er relevant. Det kan f.eks. være hensigtsmæssigt, hvis man har et stresset nervesystem eller ønsker at bryde med en dårlig vane.

Mange af os lever i hovedet og tænker os til løsninger på vores følelsesliv. Jeg har erfaret, at der kan ske små mirakler, når mine klienter får større kontakt til kroppen. Tankerne skifter til et lavere gear eller stopper helt. Åndedrættet bliver dybt, og der kommer en tiltrængt ro indeni. Mine klienter beskriver det som en oplevelse af at give slip på tanker eller følelser og pludselig at kunne se tingene klart.

Book tid